AKSEM Projesi

Türkiye’de siyasi hayat, 2002 yılına kadar siyasî olmayan aktörlerin etki ve müdahaleleri altında şekillenmiştir. Bu durum; siyasî olgunlaşmayı, kural ve ilkelerin yerleşmesini, geleneklerin oluşmasını büyük ölçüde engellemiştir. Büyük umutlarla kurulan, halkın bir kurtuluş kapısı olarak gördüğü siyasî oluşumlar, konjonktürel gelişmelerin etkisiyle kısa sürede, aslî felsefesinden uzaklaşmış, halktan kopuk ve seçkinci oligarşik yapılanmalara dönüşmüştür.

 

Böylesi bir siyasî ortamda kurulan AK Parti, sahip olduğu felsefi derinlik, ahlak, erdem ve ilke esaslı hareket anlayışı ve sorunların çözümünde halkı merkeze alan yaklaşımı ile, kısa zamanda büyük bir teveccüh görmüştür. AK Parti, bugün Türk halkının en büyük umut kaynağı haline gelmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik şartlar iyileştikçe, AK Parti’ye olan güven ve ona yönelik beklentiler de artmaktadır.

 

Türkiye’de gelişim ve değişimin öncüsü haline gelen AK Parti; bütün üyeleri, teşkilatları ve seçilmiş temsilcileri ile sürecin aktörlüğünü yapmaktadır. Bu durumun geliştirilerek devam ettirilmesi; öğrenmeye açık, kendini daima yenileyen ve geliştiren parti kültürünün kökleşmesi ile mümkündür. Bu nedenle, ülkemizin teminatı olan AK Parti’nin bütün kademelerinde görevli teşkilat mensuplarımıza yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanıp uygulandığı bir “sürekli eğitim merkezinin” kurulmasına ilişkin proje geliştirilmiştir. Projenin kapsamı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ölçeğinde hazırlanmıştır. AK Parti’nin benzersiz başarılarını sürdürmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu projenin, eğitim çalışmalarında bir model haline geleceğini ümit etmekteyiz.

 

Önceliğimiz; kaynağını ilim, irfan ve ahlaktan alan siyaset anlayışı!

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ve ilçe teşkilatlarında görev yapan teşkilat mensuplarımızın, seçilmişlerin ve üyelerin kişisel ve meslekî gelişimine yönelik eğitim programlarının planlandığı ve uygulandığı “sürekli eğitim merkezinin” amaçları:


İlme ve irfana dayalı medeniyet değerlerimiz ışığında, öğrenmeye ve gelişime açık bir kurum kültürünün oluşturulması ve devam ettirilmesi.


Sistemli ve bilimsel temelli bir “parti içi eğitim sisteminin” kurulması ve işletilmesi.


AK Parti teşkilatının, seçilmişlerin, kişisel ve meslekî gelişimlerinin düzenli, inter disipliner yöntemlerle sağlanması.


AK Parti teşkilatının ve seçilmişlerin performansının artırılması ve Parti başarısının kalıcı hale getirilmesi.


Halk ile bütünleşmiş yönetim düşüncesinin, teşkilata ve seçilmişlere etkin bir şekilde aktarılması.


Parti mensuplarımızda ekip ruhu ve takım çalışması düşüncesinin güçlendirilerek “Biz” bilincinin geliştirilmesi.


Kişisel hayatında mutlu, aile hayatında huzurlu ve iş hayatında başarılı bir ekibin oluşturulması.


AKSEM'in Sağlayacağı Faydalar

AKSEM Projesiyle, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarında görev yapan teşkilat mensuplarımız, değerler eğitim programı da dahil olmak üzere, parti ihtiyaçları ile bire bir örtüşen eğitimler alacaktır.

Türk siyasî tarihinde ilk defa AK Parti tarafından, tamamen bilimsel kriterlere uygun olarak bir “parti içi sürekli eğitim merkezi” kurulmuş olacaktır. İl Başkanlığı, teşkilatın eğitim ihtiyacını bilimsel yöntemlere uygun olarak karşılarken; parti teşkilatlarının performansına önemli katkılar sağlayacaktır.

Türk siyasî hayatının genç ve kudretli aktörü olan AK Parti’nin başarısının sürdürülmesi ve ülkemizin dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokulması açısından AKSEM projesi önemli bir fonksiyon ifade edecektir.

Kişisel-sosyal gelişimini sürdüren, kendini sürekli olarak yenileyen, halk ile bütünleşmiş, güler yüzlü, mütevazı, bilgiye değer veren, saygılı ve sevgi dolu kadrolar ile AK Parti, benzeri görülmemiş başarılara imza atmaya devam edecektir.

Eğitimli ve nitelikli AK Parti teşkilatları, diğer partilere de örnek olmaya devam edecek ve Türk siyasî hayatının kısır döngü, çekişme ve kavgalardan kurtulmasına büyük katkılar sağlayacaktır.


AKSEM'in Görevleri

AKSEM bir planlama, uygulama-koordinasyon ve denetim birimi olarak görev yapacaktır. Bu nedenle, AKSEM'in görevleri 3 temel başlık altında toplanabilir:

AKSEM, il (İstanbul) ve ilçe teşkilatlarında görev alan teşkilat mensuplarımızın, seçilmişlerin ve parti üyelerinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim plan ve programlarının oluşturulması ve bütçenin hazırlanmasından sorumlu olacaktır. Bu konuda, gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlardan destek alabilecektir. Eğitim mekânlarının, eğitim konularının, içeriğin ve eğitimcilerin belirlenmesi hususunda karar mercii olacaktır.

AKSEM, eğitim programlarının uygulanmasını doğrudan yürütecektir, ilçe teşkilatları tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerini gerektiğinde koordine edecektir.

AKSEM, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi öncesinde, esnasında ve sonrasında gerekli kontrol ve denetimleri yapacak; bu konuda hazırlanan raporları görüşecek ve kendisi bilimsel nitelikli bir rapor hazırlayarak düzenli olarak İl Başkanlığı’na verecektir. Denetimler esnasında tespit edilen aksaklıkların giderilmesi hususunda gerekli tedbirleri alma, uygulama ve uygulatma yetkisine sahip olacaktır.